Corona-dossier: Tegemoetkoming Vaste Lasten

By 30 juni 2020 Blog, Corona, Nieuws
In de afgelopen 4 maanden is onze wereld veranderd. Het uitbreken van het corona-virus heeft grote gevolgen. Bedrijven waren of zijn nog steeds gedwongen gesloten, scholen waren dicht en veel ondernemers zagen hun omzet opdrogen. In een serie artikelen besteed ik aandacht aan de gevolgen van de corona-uitbraak voor ondernemers, de noodregelingen die de overheid heeft ingesteld en hoe je als ondernemer deze periode door kunt komen. Vanaf vandaag, dinsdag 30 juni 2020, kunnen MKB-ondernemers die direct zijn geraakt door de coronamaatregelen de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. In dit artikel lees je aan welke voorwaarden je moet voldoen om voor de TVL in aanmerking te komen. Ook vertel ik je hoe je de TVL aan kunt vragen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten: TVL

Veel MKB-bedrijven hebben nog steeds te lijden onder de coronamaatregelen. Denk aan bijvoorbeeld het café op de hoek van de straat, de sportscholen, yogastudio’s maar ook de chartervaart, theaters, poppodia en de bedrijven die aan de horeca leveren. Om deze bedrijven te helpen hun vaste lasten in juni,juli, augustus en september 2020 te betalen heeft de overheid de Tegemoetkoming Vaste Lasten in het leven geroepen. Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed. De TVL kan aangevraagd worden vanaf 30 juni 2020 tot uiterlijk 30 oktober 2020.

Wanneer heb je recht op de TVL?

De TVL is bedoeld voor MKB-bedrijven met maximaal 250 werknemers, hier vallen ook zzp’ers onder. Om recht te hebben op de TVL moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Je moet je voor 15 maart 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een hoofdactiviteit die op de SBI-lijst van getroffen sectoren staat. Deze lijst vind je HIER.
  • Er werken minder dan 250 personen in jouw bedrijf.
  • Je hebt een fysieke vestiging in Nederland die geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel.
  • Als je geen horeca-onderneming of een ambulante onderneming hebt, dan mag het vestigingsadres van jouw bedrijf niet hetzelfde zijn als jouw woonadres.
  • Jouw onderneming is niet failliet. Ook heb je geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
  • Je hebt minimaal 30% omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen.
  • Je hebt minimaal € 4.000 aan vaste lasten, zoals huur, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen.
  • Als je zelf goederen of producten produceert en daarnaast een winkel hebt, dan komt alleen het omzetverlies van de winkel in aanmerking voor TVL.
  • Je hebt geen overheidsbedrijf.

Hoe wordt de TVL berekend?

De TVL wordt berekend op basis van het totale omzetverlies ten opzichte van 2019 en het percentage vaste lasten. Voor het percentage vaste lasten wordt uitgegaan van de gegevens per sector van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De percentages waar per sector mee gerekend wordt vind je HIER. De berekening is als volgt: Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%.

Hoe vraag je de TVL aan?

Je kunt de TVL aanvragen vanaf 30 juni 2020 om 12.00 uur via de website van het RVO. Om de aanvraag te kunnen doen heb je in de aangiften omzetbelasting over het tweede en derde kwartaal 2019 nodig. Als je vrijgesteld bent van btw, dan heb je de jaarrekening over 2019 nodig. Je moet de aanvraag doen met DigiD of eHerkenning niveau 1.

Hulp nodig?

Denk je dat je recht hebt op TVL, maar weet je het niet zeker? Of heb je hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.