Prinsjesdag

By 21 september 2016 Blog, Nieuws

Afgelopen dinsdag was het weer de derde dinsdag in september, ofwel Prinsjesdag! De dag waarop het kabinet de plannen voor het komende jaar bekend maakt. na Prinsjesdag wordt het Belastingplan 2017 besproken in zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. Pas na goedkeuring worden de plannen definitief. Uiteraard houden we hiervan op de hoogte in onze nieuwsbrief en op onze website. In dit artikel vind je enkele van de belangrijkste wijzigingen.

Teruggaaf btw oninbare vordering
De regels voor het terugvragen van btw op oninbare vorderingen worden met ingang van 2017 vereenvoudigd. Tot nu toe moest aannemelijk worden gemaakt dat de klant of afnemer niet heeft betaald en dat het ook niet te verwachten valt dat hij nog gaat betalen.
Vanaf 2017 is er al recht op teruggaaf als de factuur één jaar nadat de factuur opeisbaar is geworden, nog niet betaald is. Bovendien hoeft voor het verzoek om teruggaaf geen apart schriftelijk verzoek meer in te worden gediend, maar kan het terug te vragen bedrag in mindering worden gebracht op de btw-aangifte.

Schenking eigen woning
Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning nogmaals verruimd. Met gebruikmaking van de verhoogde schenkingsvrijstelling mag aan een ieder tussen de 18 en 40 jaar een bedrag van € 100.000 worden geschonken zonder dat daar schenkingsrecht over afgedragen hoeft te worden.
Als er in het verleden al eerder (gedeeltelijk) gebruik is gemaakt van een hogere vrijstelling, dan is er een overgangsrecht van toepassing.

Belastingheffing Box 3
Tot en met 2016 wordt er over vermogen uit sparen en beleggen een fictief voordeel berekend van 4%. Over dit fictieve voordeel betaal je 30% belasting.
Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die je moet betalen over jouw vermogen. Er zijn 3 schijven waarbij als uitgangspunt geldt dat er meer voordeel behaald wordt naarmate het vermogen hoger is. Bij iedere schijf geldt daarom een hoger percentage om het voordeel te berekenen. het belastingpercentage blijft 30%.
Per schijf wordt het voordeel berekend met een mix van 1,63% voordeel en 5,5% voordeel.

Wil je weten wat voor gevolgen deze verandering heeft voor jouw belastingaanslag? Neem dan contact met ons op voor een gesprek.

Tarieven
Ook de tarieven, heffingskortingen en vrijstellingen binnen de Inkomstenbelasting worden weer aangepast. Op deze deze website van de Belastingdienst vind je een actueel overzicht.

Heb je naar aanleiding van Prinsjesdag vragen? Neem dan gerust contact met ons op!