Geldzaken: Wat gebeurt er als je als ondernemer arbeidsongeschikt raakt?

By 6 maart 2018 Blog, Nieuws

Iedereen is wel eens ziek. Een griepje heb je zo te pakken, zeker in deze tijd van het jaar. Als werknemer meldt je je ziek bij je baas, je gaat naar huis en (meestal) wordt je gewoon doorbetaald. Wordt het ernstiger en ben je langere tijd arbeidsongeschikt, dan krijg je 2 jaar loon doorbetaald door je werkgever. Daarna kun je via het UWV aanspraak maken op een WIA-uitkering. En tijdens dit hele proces wordt je ondersteund door een bedrijfsarts en vaak ook door een re-integratie-begeleider. Goed geregeld dus.
Maar als je als ondernemer ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, dan heeft dat vaak meteen gevolgen voor je inkomen.

Er is namelijk niemand die jou betaalt als je niet kunt werken door arbeidsongeschiktheid. En waarschijnlijk lopen een aantal kosten, zoals bijvoorbeeld de huur van een pand, personeel en abonnementen gewoon door. Ben je zelfs zolang niet in staat om te werken, dan kun je zelfs op het punt komen dat je naar de Sociale Dienst moet om bijstand aan te vragen.

Mogelijkheden

Gelukkig zijn er ook voor ondernemers mogelijkheden om toch in je basisbehoeften te voorzien zonder meteen bij de Sociale Dienst aan te hoeven kloppen.
Om te voorkomen dat je als ondernemer helemaal zonder inkomen komt te zitten zijn er verschillende mogelijkheden:
• Zelf geld reserveren
• Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij
• Via een branche-of beroepsvereniging een aov afsluiten
• Een vrijwillige Ziektewet-of WIA-verzekering afsluiten bij het UWV
• Je kunt deelnemen aan een Broodfonds

Er zijn grote verschillen tussen de diverse mogelijkheden.

Geld reserveren

Het klinkt heel logisch dat je als ondernemer een reserve opbouwt voor mindere tijden. Veel ondernemers stellen zich ook als doel om een reserve op te bouwen, maar uit de praktijk blijkt dat het maar weinig ondernemers echt lukt om genoeg te sparen om langere tijd van te kunnen leven. Zeker als je langere tijd niet kunt werken, zul je tienduizenden euro’s nodig hebben om in je basisbehoeften te kunnen voorzien en om je vaste lasten te kunnen blijven betalen.
Voordelen:
• Jouw gespaarde geld is en blijft van jou, jij beslist zelf wat je er mee doet
• Je betaalt geen Inkomstenbelasting over het geld wat je opneemt
Nadelen:
• Je moet eerst flink hebben kunnen sparen voordat je reserve groot genoeg is om langere tijd van te kunnen leven
• Als jouw reserve op je zakelijke spaarrekening hoger wordt dan wat voor jouw bedrijf noodzakelijk is, dan wordt het overschot als privégeld beschouwt. Dit betekent dat het spaargeld bij jouw vermogen in Box 3 opgeteld wordt. Hierdoor moet je mogelijk vermogensbelasting betalen over jouw reserve.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een aov kun je afsluiten via een verzekeringsmaatschappij of via een branche- of beroepsvereniging. Je betaalt premies aan de verzekeringsmaatschappij. In ruil daarvoor betaalt de verzekeraar jouw een uitkering of een eenmalig bedrag als je arbeidsongeschikt raakt. De hoogte van de premie hangt af van je beroep, je leeftijd, je eigen risico-periode en de door jou gekozen dekking. Daarnaast moet je vaak een medische keuring ondergaan voordat de verzekering afgesloten kan worden.
Voordelen:
• De premie is fiscaal aftrekbaar
• Een aov kan, afhankelijk van de dekking en verzekeringsvorm, doorbetalen tot je 60e jaar
Nadelen:
• Een verzekeringsmaatschappij is niet verplicht iedereen aan te nemen, je kunt bijvoorbeeld op basis van je medische geschiedenis geweigerd worden
• Bestaande gezondheidsklachten kunnen worden uitgesloten van verzekering
• Een aov is niet goedkoop, de premie is vaak meerdere honderden euro’s per maand
• Over de uitkering moet je Inkomstenbelasting betalen
• De regels en voorwaarden zijn vaak complex en moeilijk te begrijpen

Vrijwillige Ziektewet- of WIA-verzekering

Als je vanuit loondienst of vanuit een WW-uiterking als ondernemer aan de slag gaat, dan kun je je bij het UWV vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet en WIA. De Ziektewet keert uit als je kortdurend ziek bent. Je ontvangt maximaal 2 jaar een uitkering van de Ziektewet.
De WIA-verzekering keert uit nadat je 2 jaar ziekt bent geweest.
Deze verzekeringen zijn een voortzetting van de verzekeringen die gelden voor werknemers. Als je je vrijwillig via het UWV wilt verzekeren, dan moet je je binnen 13 weken na het beëindigen van je dienstverband of na het beëindigen van de WW_uitkering aanmelden.
Voordelen:
• De premie is fiscaal aftrekbaar
• Er is geen medische keuring vereist
Nadelen:
• Vrijwillige verzekering via het UWV is alleen mogelijk als je net uit loondienst komt of uit een WW-uitkering
• Het UWV bepaalt het percentage arbeidsongeschiktheid op basis van passende arbeid. Dat wil zeggen dat er wordt gekeken naar wat je nog wel kunt. Kun je dus je eigen werk niet meer doen, maar wel doosjes vouwen, dan wordt je uitkering al een stuk lager.

Broodfonds

Een Broodfonds is een vereniging die bestaat uit 20 tot 50 ondernemers die elkaar ondersteunen in geval van ziekte. Er wordt gebruik gemaakt van een schenkkring. Een Broodfonds werkt op basis van onderling vertrouwen en sociale binding. Iedere ondernemer die langer dan 1 jaar onderneemt mag lid worden van een Broodfonds. Je legt iedere maand geld in op een geblokkeerde rekening die op jouw eigen naam staat. Besluit je het Broodfonds te verlaten, dan wordt de blokkade opgeheven en heb je weer de vrije beschikking over het gespaarde geld.
Als er iemand in een Broodfonds ziek wordt, dan schenken de andere leden de zieke allemaal een klein bedrag, wat in totaal genoeg is om in de basisbehoeften te voorzien. Hoe hoog deze totale schenking is, bepaal je zelf op het moment dat je lid wordt van een Broodfonds. Je kunt maximaal 2 jaar schenkingen ontvangen van een Broodfonds.
Voordelen:
• De kosten zijn laag, de maandelijkse inleg bedraagt maximaal € 112,50.
• Er is geen medische keuring vereist
• Het gespaarde geld blijft van jou
Nadelen:
• Je kunt maximaal 2 jaar schenkingen ontvangen.
• Het sociale aspect van een Broodfonds moet bij jou als persoon passen. Van de leden wordt verwacht dat zij elkaar leren kennen om elkaar te kunnen vertrouwen.

Broodfonds in combinatie met aov

Spreekt het Broodfonds je erg aan maar wil je toch ook iets geregeld hebben voor de langere termijn? Dan kun je lidmaatschap van een Broodfonds heel goed combineren met een aov waarvan je de eigen risico-periode op 2 jaar zet. De premie voor de aov wordt hierdoor vaak behoorlijk lager. Uiteraard zul je dan nog steeds wel een medische keuring moeten ondergaan om de verzekering af te kunnen sluiten.

Wil je weten welke arbeidsongeschiktheidsvoorziening het beste bij jou en jouw persoonlijke situatie past? Neem dan contact met ons op om een adviesgesprek in te plannen.

Volg je ons al op sociale media? Regelmatig plaatsen wij nieuws, interessante tips voor ondernemers en kijkjes in het leven van een boekhouder op Instagram, Facebook en Twitter. Klik op de buttons om ons te volgen!