Corona-dossier: tijdelijke uitkering voor ondernemers

By 24 maart 2020 Blog, Corona, Nieuws

In de afgelopen 2 weken is onze wereld veranderd. Het uitbreken van het corona-virus heeft  Bedrijven zijn gedwongen gesloten, scholen zijn dicht en veel ondernemers zien hun omzet opdrogen. In een serie artikelen besteed ik aandacht aan de gevolgen van de corona-uitbraak voor ondernemers, de noodregelingen die de overheid heeft ingesteld en hoe je als ondernemer deze periode door kunt komen.

Om te zorgen dat ondernemers die getroffen worden door de Corona-uitbraak toch voor brood op de plank kunnen blijven zorgen, is een speciale tijdelijk uitkering in het leven geroepen. De meeste ondernemers hebben een groot “ikke zelluf doen”-gehalte. Je bent nou eenmaal geen ondernemer geworden om je handje op te houden, nee, je wilt je eigen broek ophouden! Maar als op dit moment jouw omzet volledig wegvalt doordat jouw bedrijf verplicht dicht is, dan is het toch fijn dat je door een tijdelijke uitkering van de gemeente toch je rekening kunt betalen zonder meteen je auto te hoeven verkopen.

In dit artikel leg ik je uit wat de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers inhoudt, wanneer je hier recht op hebt en hoe je het aan kunt vragen.

Credits: www.freefoodphotos.com

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers : Tozo

Op dinsdag 17 maart 2020 kondigden de ministers Koolmees, Hoekstra en Wiebes een aantal noodregelingen aan voor ondernemers die door de Corona-uitbraak minder of geen omzet hebben. Een van de regelingen is een tijdelijke uitkering voor ondernemers. Deze regeling is een bijzondere vorm van een bestaande vangnetregeling, het Bbz of Bijstandsbesluit Zelfstandigen. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. In Friesland wordt de Bbz en de Tozo uitgevoerd door het Bureau Zelfstandigen Fryslân.

De Tozo is een inkomenstegemoetkoming “om niet”. Dat betekent dat je de uitkering later niet terug hoeft te betalen. De uitkering is maximaal € 1.500,32 netto per maand, afhankelijk van je gezinssituatie en hoeveel inkomen je nog uit je onderneming kunt halen. Je kunt maximaal 3 maanden een uitkering krijgen, dus voor maart, april en mei 2020.

Ook kun je binnen de Tozo een lening van maximaal € 10.157 voor bedrijfskapitaal aanvragen.

De aanvragen voor de Tozo worden versneld behandeld, binnen 4 weken in plaats van 13 weken voor een Bbz-uitkering.

Wanneer heb je recht op deze uitkering?

Om aanspraak te kunnen maken op de tijdelijke uitkering voor ondernemers moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je stond voor 1 januari 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als ondernemer met een eenmanszaak, v.o.f of maatschap of als aandeelhouder van een B.V. met minimaal 51% van de aandelen. Update 30-3-2020: Je stond voor 17 maart 2020 18.45 uur ingeschreen bij de Kamer van Koophandel met een eenmanszaak, v.o.f of maatschap of als aandeelhouder van een B.V. met minimaal 51% van de aandelen.
  • Je voldoet aan het urencriterium. Over welk jaar dit bekeken wordt is op dit moment niet duidelijk. Zodra hier duidelijkheid over is, zal ik dit artikel updaten. Update 18-3-2020: Het urencriterium wordt in eerste instantie bekeken over 2020. Heb je in de maanden voorafgaand aan 17 maart 2020 minimaal 23,5 uren per week aan je onderneming besteed of in een zelfstandig beroep gewerkt, dan voldoe je aan het urencriterium.
  • Je bent ouder dan 18 jaar en hebt nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
  • Je woont in Nederland en verblijft hier rechtmatig.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit, of een daaraan gelijk gestelde nationaliteit.
  • Je woont in de gemeente waar je de uitkering aanvraagt.
  • Update 30-3-2020: Omdat er veel ondernemers zich gemeld hebben die in Nederland een bedrijf hebben maar in België of Duitsland wonen, of andersom, is het kabinet met spoed aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om ook deze ondernemers te ondersteunen. Zij vallen namelijk in beide landen tussen de wal en het schip, waardoor ze van geen enkele regeling gebruik kunnen maken. Van diverse ondernemers die hier mee te maken hebben, heb ik inmiddels gehoord dat sommige gemeenten al wel een voorschot hebben verstrekt aan grensgevallen. Of er een definitieve regeling komt is nog even afwachten. Zodra er meer nieuws is, zal ik hier een update over plaatsen.

Voor de Tozo wordt geen vermogenstoets en geen partnertoets gedaan. Dit betekent dat het inkomen van jouw partner buiten beschouwing wordt gelaten bij de berekening van de uitkering. Ook wordt er niet gekeken naar hoeveel spaargeld, beleggingen of overwaarde op je eigen woning je hebt .

Hoe kan ik de Tozo aanvragen?

De Tozo wordt uitgevoerd door de gemeente. Dit betekent dat je de uitkering aan moet vragen in de gemeente waar je woont.

Ondernemers die in Friesland wonen, behalve in de gemeenten Ooststellingwerf, Smallingerland en Súd-West Fryslân kunnen de Tozo aanvragen bij Bureau Zelfstandigen Fryslân.

Ondernemers in de gemeenten Ooststellingwerf, Smallingerland en Súd-West Fryslân kunnen de uitkering via de website van hun gemeente aanvragen.

Vanaf wanneer kan ik de Tozo aanvragen?

De uitkering loopt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 tot uiterlijk 1 juni 2020.

Het BZF stelt vanaf woensdag 25 maart 2020 haar portaal open voor de aanvraag van de Tozo. In de  gemeenten Ooststellingwerf, Smallingerland en Súd-West Fryslân kan de uitkering nu al aangevraagd worden via het online aanvraagformulier voor Bbz.

Ben je buiten Friesland gevestigd, dan kun je contact opnemen met jouw eigen gemeente. De meeste gemeenten nemen al aanvragen in behandeling, zodat ondernemers zo snel mogelijk over hun uitkering kunnen beschikken.

Heb je vragen over de Tozo? Of heb je hulp nodig bij de aanvraag? Mail ons dan om een online of telefonische afspraak te maken!