Belastingplan 2016

By 8 januari 2016 Nieuws

Op 22 december 2015 is het Belastingplan 2016 aangenomen door de Eerste Kamer. Het doel van Staatssecretaris Wiebes was het verhogen van de koopkracht en een einde maken aan de situatie dat een uitkering ontvangen soms voordeliger is dan werken. Hoeveel je er precies op vooruit gaat is moeilijk te zeggen en hangt af van jouw individuele situatie. Hieronder volgen de belangrijkste veranderingen.

AOW-leeftijd
Per 1 januari 2016 gaat de AOW-gerechtigde leeftijd met 2 maanden omhoog naar 65 jaar en 6 maanden.

Heffingskortingen
* De tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden vervalt per 1 januari 2016.
* De leeftijd om in aanmerking te komen voor de werkbonus is verhoogd naar 62 jaar in plaats van 61 jaar.
* De algemene heffingskorting wordt vanaf 1 januari 2016 inkomensafhankelijk.
* De maximale arbeidskorting wordt in 2016 hoger, namelijk maximaal € 3.103. Is het inkomen hoger dan € 34.015 dan wordt de arbeidskorting steeds lager, tot € 0 bij een inkomen van € 111.590.
* De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verhoogd tot € 2.769.

Vermogen
De extra verhoging van het heffingsvrije vermogen voor ouderen vervalt per 1 januari 2016. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de belasting die over het vermogen betaald moet worden, maar kan ook gevolgen hebben voor de Huur- en Zorgtoeslag.

Daarnaast wordt vanaf 2017 de berekening van de belasting over het vermogen gewijzigd. Tot en met 2016 geldt nog de bestaande regeling waarbij uitgegaan wordt van een fictief rendement van 4% op het vermogen, waarbij rekening gehouden wordt met een heffingsvrij vermogen per persoon. Over deze 4% fictief rendement wordt vervolgens 30% belasting geheven.
Vanaf 2017 wordt de belasting over vermogen berekend over 3 vermogensschijven, waarbij er van uitgegaan wordt dat een hoger vermogen ook meer rendement oplevert. Daarnaast wordt het heffingsvrije vermogen verhoogd naar € 25.000 per persoon.

Ben je benieuwd welke gevolgen het Belastingplan 2016 heeft in jouw specifieke situatie? Neem dan contact met ons op.