Corona-dossier: compensatieregeling

By 7 april 2020 Blog, Corona, Nieuws

In de afgelopen 2 weken is onze wereld veranderd. Het uitbreken van het corona-virus heeft grote gevolgen. Bedrijven zijn gedwongen gesloten, scholen zijn dicht en veel ondernemers zien hun omzet opdrogen. In een serie artikelen besteed ik aandacht aan de gevolgen van de corona-uitbraak voor ondernemers, de noodregelingen die de overheid heeft ingesteld en hoe je als ondernemer deze periode door kunt komen.

Afgelopen vrijdag 27 maart 2020 is het noodloket geopend voor ondernemers die in acute problemen zijn geraakt door de Corona-maatregelen. Zij kunnen via het noodloket een eenmalige gift van € 4.000 aanvragen als compensatie voor de schade. In dit artikel lees je aan welke voorwaarden je moet voldoen om voor deze compensatieregeling in aanmerking te komen.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren : TOGS

Op 15 maart 2020 besloot het kabinet dat er striktere maatregelen genomen moesten worden om de verspreiding van het Corona-virus in te dammen. Per direct moesten alle horecagelegenheden, sauna’s, coffeeshops en sportclubs hun deuren sluiten. Ook gingen de scholen dicht. Niet lang daarna gingen ook andere bedrijven waarbij direct contact met klant noodzakelijk is dicht. Sluiting van zoveel bedrijven heeft uiteraard ook grote financiële gevolgen. Daarom kunnen ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren gebruik maken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19, TOGS.

De TOGS is een eenmalige belastingvrije schenking van de overheid van € 4.000. Je kunt de tegemoetkoming aanvragen via het noodloket van het RVO. Om de aanvraag te kunnen doen moet je gebruik maken van DigiD (eenmanszaak) of een eHerkenningsmiddel ( andere rechtsvormen).

Wanneer heb je recht op de tegemoetkoming?

De compensatie is bedoeld voor mkb-bedrijven met en zonder personeel die schade lijden doordat ze noodgedwongen gesloten zijn, door de inperking van bijeenkomsten of door het negatieve reisadvies. Om aanspraak te maken moest je op 15 maart 2020 ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel met een SBI-code die op de door het kabinet samengestelde lijst met getroffen sectoren voorkomt. Je kunt controleren of je aan deze voorwaarde voldoet door je KvK-nummer in te vullen op de website van het RVO.

Update: Op 7 april heeft het kabinet besloten om de lijst met SBI-codes die in aanmerking komen voor compensatie uit te breiden. Veel sectoren die tot nu toe buiten de boot vielen, waaronder tattooshops, zeil- en surfscholen, diverse groothandels die aan de horeca leveren, uitzendbureaus, particuliere beveiligingsbedrijven, en de chartervaart zijn kunnen nu ook een aanvraag doen voor TOGS. De lijst SBI-codes die onder de uitbreiding vallen, vindt je HIER.

Staat jouw SBI-code op de lijst met de uitbreiding, dan kun je vanaf 15 april 2020 een aanvraag doen op de website van het RVO.

Verder moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je moet je voor 15 maart 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een hoofdactiviteit die op de SBI-lijst van getroffen sectoren staat. De lijst met vastgestelde code’s vindt je HIER .
  • Er werken minder dan 250 personen in jouw bedrijf.
  • Je hebt een fysieke vestiging in Nederland die geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel.
  • Als je geen horeca-onderneming hebt, dan mag het vestigingsadres van jouw bedrijf niet hetzelfde zijn als jouw woonadres.
  • Jouw onderneming is niet failliet. ook heb je geen surseance van betaling aangevraagd.
  • Je verwacht vanaf 16 maart 2020 een omzetverlies van minimaal € 4.000.
  • Je verwacht van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 minimaal € 4.000 aan vaste lasten te hebben. Dit is bijvoorbeeld de huur van het pand, personeelskosten, abonnementen, verzekeringen en energiekosten.
  • Je hebt in de afgelopen 2 jaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun ontvangen, bijvoorbeeld in de vorm van subsidie of garantstellingen.
  • Je hebt geen overheidsbedrijf.

Hoe kan ik de TOGS aanvragen?

De TOGS wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Je kunt de tegemoetkoming aanvragen via deze link: RVO .

Als je een eenmanszaak hebt, dan kun je de aanvraag doen met DigiD. Heb je een v.o.f, maatschap of B.V. dan kun je de aanvraag doen met een eHerkenningsmiddel niveau 1. Ook is het mogelijk om de aanvraag door een intermediair te laten doen. Hiervoor moet je de intermediair machtigen.

Binnen 2 weken na je aanvraag ontvang je een besluit van het RVO. Enkele dagen nadat je het besluit ontvangen hebt, wordt de tegemoetkoming overgemaakt.

Controle

In de wandelgangen en op sociale media heb ik van diverse ondernemers gehoord dat ze de TOGS aan willen vragen, terwijl ze geen of weinig omzetverlies hebben. Mooi cadeautje van de overheid toch? Nou nee. De TOGS is echt bedoelt voor ondernemers die direct getroffen zijn door de overheidsmaatregelen rondom de Corona-uitbraak. Het RVO gaat hier achteraf op controleren. Heb je de tegemoetkoming aangevraagd terwijl je niet aan de voorwaarden voldoet, dan moet jet het geld terugbetalen met een boete. Dit kan tot 5 jaar na het uitbetalen van de tegemoetkoming.

Help?

Denk je dat je recht op TOGS hebt, maar weet je het niet zeker? Of heb je hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact met ons op om een online afspraak te maken.